Nákladové stredisko

Nákladové stredisko je obchodná jednotka, ktorá je zodpovedná iba za vzniknuté náklady. Správca nákladového strediska nie je zodpovedný za generovanie výnosov alebo použitie majetku. Výkonnosť nákladového strediska sa zvyčajne hodnotí porovnaním rozpočtovaných a skutočných nákladov. Náklady, ktoré vzniknú nákladovému stredisku, sa môžu agregovať do nákladového fondu a prideliť iným obchodným jednotkám, ak nákladové stredisko poskytuje služby iným obchodným jednotkám. Príklady nákladových stredísk sú tieto:

  • Učtáreň

  • Oddelenie ľudských zdrojov

  • IT oddelenie

  • Oddelenie údržby

  • Výskum a vývoj

Nákladové stredisko je možné definovať na menšej úrovni ako oddelenie. Môže to zahŕňať konkrétnu pracovnú pozíciu, stroj alebo montážnu linku. Tento podrobnejší pohľad na nákladové strediská však vyžaduje podrobnejšie sledovanie informácií, a preto sa bežne nepoužíva.

Riadenie v nákladovom stredisku sa zvyčajne zameriava na udržanie výdavkov na minimálnej úrovni, prípadne pomocou outsourcingu, automatizácie alebo obmedzenia platových úrovní. Hlavnou výnimkou je, keď nákladové stredisko nepriamo prispieva k ziskovosti (napríklad výskum a vývoj), a v takom prípade bude na podporu predaja potrebná určitá minimálna úroveň výdavkov.