Recipročná metóda

Recipročná metóda používa simultánne rovnice na priradenie nákladov, ktoré vzniknú oddeleniam služieb iným útvarom; prideľujú sa tiež medzi oddeleniami služieb. Výsledkom tejto metódy je presné rozdelenie nákladov. Metóda sa používa zriedka, pretože existuje o niečo menej presných metód, ktoré si vyžadujú menej výpočtov.