Licenčný úrok

Licenčný podiel je podiel ponechaný na produkcii nehnuteľnosti, keď vlastník práv na nerastné suroviny uzavrie nájomnú zmluvu. Úhrada licenčných poplatkov oprávňuje vlastníka práv na nerastné suroviny získať časť vyprodukovaných nerastov alebo časť hrubého výnosu z predanej výroby. Držiteľ licenčného poplatku je zodpovedný za všetky dane z výroby alebo odchodného spojené s podielom držiteľa na produkcii. Držiteľ licenčného poplatku zvyčajne nie je zodpovedný za náklady na prieskum, vývoj a výrobu prenajatého majetku, takže licenčný poplatok sa považuje za neprevádzkový podiel.