Negatívna IRR

Negatívne IRR nastáva, keď súhrnný objem peňažných tokov spôsobených investíciou je menší ako objem pôvodnej investície. V takom prípade investujúci subjekt zaznamená negatívnu návratnosť svojej investície. Podnik, ktorý počíta negatívnu IRR pre potenciálnu investíciu, by nemal investovať.

IRR je skratka pre internú mieru návratnosti, čo je diskontná sadzba, ktorá by pri použití na sériu peňažných tokov vyústila do súčasnej hodnoty, ktorá zodpovedá výške pôvodnej investície.