Peňažný tok pre akcionárov

Peňažný tok k akcionárom je množstvo hotovosti, ktoré spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Táto suma predstavuje hotovostné dividendy vyplatené počas vykazovaného obdobia. Investori bežne porovnávajú peňažné toky pre akcionárov s celkovým objemom peňažných tokov generovaných podnikom, aby tak zmerali potenciál väčších dividend v budúcnosti.

Ak sa dividendy vyplácajú vo forme dodatočných zásob alebo aktív iných ako hotovosť, nepovažuje sa to za hotovostný tok pre investorov.

Alternatívnym prístupom k tomuto meraniu je odpočítať od hotovostných dividend akúkoľvek hotovosť prijatú od investorov na nákup ďalších akcií od spoločnosti, a potom pridať akúkoľvek hotovosť vyplatenú investorom na odkúpenie ich akcií. Tento prístup môže viesť k negatívnemu toku hotovosti pre akcionárov. Napríklad firma vyplatí dividendy v hotovosti 40 000 dolárov, odkúpi od investorov akcie v hodnote 10 000 dolárov a predá akcie investorom v hodnote 70 000 dolárov. Výsledkom je negatívny hotovostný tok pre akcionárov vo výške 20 000 dolárov.