Nepriame výrobné náklady

Nepriame výrobné náklady sú výrobné náklady, ktoré nemožno priamo spojiť s vyrobenou jednotkou. Príklady týchto nákladov sú dodávky, odpisy, energie, mzdy za dohľad nad výrobou a údržba strojov. Podľa finančného výkazníctva sú nepriame výrobné náklady agregované do skupiny režijných nákladov a alokované k počtu vyrobených jednotiek za vykazované obdobie; výsledkom bude určitá kapitalizácia týchto nákladov do majetku zásob.

Podobné podmienky

Nepriame výrobné náklady sú tiež známe ako výrobné réžie a výrobné réžie.