Skladové predplatné účtovníctvo

Prehľad predplatného na sklade

Úpisy akcií sú mechanizmom, ktorý umožňuje zamestnancom a investorom konzistentne nakupovať akcie spoločností dlhšie obdobie, zvyčajne za cenu, ktorá nezahŕňa províziu sprostredkovateľa. Pretože neexistuje provízia, cena, za ktorú sa akcie kupujú, predstavuje pre kupujúcich dobrý obchod. Predplatné akcií môže znížiť fluktuáciu akcionárov a zamestnancov, pretože majú záujem zostať v spoločnosti, aby mohli naďalej využívať výhody zmluvy o predplatnom. Táto dohoda tiež predstavuje mierne zvýšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré má spoločnosť k dispozícii.

Ak chcete zaúčtovať skladové predplatné, vytvorte pohľadávku na celú očakávanú sumu, s kompenzačným kreditom na účet predplatného. Keď spoločnosť neskôr dostane hotovosť od upisujúcich strán a vydá im zásoby, pohľadávka je vylúčená.

Príklad predplatného na sklade

Spoločnosť Close Call Company ponúka upísanie akcií svojim zamestnancom, ktorí sa rozhodnú kúpiť 20 000 akcií kmeňových akcií bez nominálnej hodnoty, v celkovej hodnote 60 000 dolárov. Záznam je: