Starnutie pohľadávok

Starnutie pohľadávok je prehľad, ktorý obsahuje zoznamy nezaplatených zákazníckych faktúr a nepoužitých dobropisov podľa rozsahov dátumov. Správa o starnutí je primárnym nástrojom používaným pracovníkmi inkasa na určenie, ktoré faktúry sú splatné po splatnosti. Vzhľadom na to, že sa používa ako nástroj na zhromažďovanie, môže byť prehľad nakonfigurovaný tak, aby obsahoval aj kontaktné informácie pre každého zákazníka. Správu používa aj vedenie na určenie efektívnosti úverových a inkasných funkcií. Typická správa o starnutí obsahuje zoznamy faktúr v 30-dňových vedeniach, kde stĺpce obsahujú nasledujúce informácie:

  • Stĺpec úplne zľava obsahuje všetky faktúry, ktoré sú staršie ako 30 dní

  • Nasledujúci stĺpec obsahuje faktúry staré 31 - 60 dní

  • Nasledujúci stĺpec obsahuje faktúry staré 61 - 90 dní

  • Posledný stĺpec obsahuje všetky staršie faktúry

Správa je zoradená podľa mena zákazníka, pričom všetky faktúry za každého zákazníka sú rozpísané priamo pod menom zákazníka, zvyčajne sú zoradené podľa čísla faktúry alebo dátumu faktúry. Nasleduje vzorový výkaz, avšak bez jednotlivých podrobností o faktúre, ktoré sa v takomto prehľade zvyčajne nachádzajú: