Predchádzajúce náklady na službu

Náklady na predchádzajúcu službu sú náklady spojené s ďalšími výhodami, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom zmeny a doplnenia dôchodkového plánu. Tieto náklady sa vzťahujú na služby zamestnancom poskytnuté v predchádzajúcich obdobiach.