Fond dlhovej služby

Fond dlhovej služby je hotovostná rezerva, ktorá sa používa na splácanie úrokov a splátok istiny určitých druhov dlhu. Účelom existencie fondu dlhovej služby je znížiť riziko dlhového cenného papiera pre investorov, čo ho robí atraktívnejším a tiež znižuje efektívnu úrokovú sadzbu potrebnú na predaj ponuky. Viaže však časť hotovosti, ktorú emitent dlhu dostane z ponuky dlhov, takže ju nemožno použiť na užitočnejšie investície.