Náklady na opravy a údržbu

Výdavky na opravy a údržbu sú náklady vynaložené na zabezpečenie ďalšej prevádzky majetku. Môže to zahŕňať zvýšenie úrovne výkonnosti na pôvodnú úroveň od doby, keď bolo aktívum pôvodne obstarané, alebo iba udržanie súčasnej úrovne výkonnosti aktíva. Výdavky potrebné na zvýšenie úrovne výkonnosti môžu mať za následok kapitalizáciu dodatočných nákladov. Napríklad výmena olejového filtra v nákladnom vozidle sa považuje za náklady na údržbu, zatiaľ čo výmena strechy budovy predlžuje životnosť budovy, a preto sa jej náklady budú kapitalizovať.