Výnos kapitálových výnosov

Výnos kapitálových výnosov je percentuálne zhodnotenie ceny investície. Vypočíta sa ako nárast ceny investície vydelený pôvodnou obstarávacou cenou. Napríklad, ak je cenný papier zakúpený za 100 dolárov a neskôr predaný za 125 dolárov, výnos z kapitálových výnosov je 25%. Ak cena investície klesne pod jej kúpnu cenu, nedôjde k výnosu z kapitálových výnosov.

Tento koncept nezahŕňa žiadne prijaté dividendy; je založený iba na zmenách ceny investície. Na výpočet celkovej návratnosti akcie musí investor kombinovať výnos z kapitálových výnosov a výnos z dividend.