Systém periodickej inventúry

Prehľad systému periodického inventára

Systém periodickej inventúry aktualizuje iba konečný stav zásob v hlavnej knihe, keď sa vykonáva fyzický počet zásob. Pretože počet fyzických zásob je časovo náročný, málo spoločností ich robí viac ako raz za štvrťrok alebo rok. Medzitým účet zásob v účtovnom systéme naďalej zobrazuje náklady na zásoby, ktoré boli zaznamenané k poslednému počtu fyzických zásob.

V systéme periodickej inventúry sa všetky nákupy uskutočnené medzi počtom fyzických zásob zaznamenávajú na účte nákupov. Keď sa vykoná fyzický inventár, zostatok na účte nákupov sa potom presunie na účet inventára, ktorý sa zase upraví tak, aby zodpovedal nákladom na konečný inventár.

Výpočet nákladov na tovar predaný v rámci systému pravidelných zásob je:

Počiatočný inventár + Nákupy = Cena tovaru dostupného na predaj

Náklady na tovar dostupný na predaj - konečný inventár = náklady na predaný tovar

Napríklad spoločnosť Milagro Corporation má počiatočný inventár 100 000 dolárov, zaplatila 170 000 dolárov za nákupy a počet jeho fyzických zásob odhalil konečné náklady na inventár 80 000 dolárov. Výpočet jeho nákladov na predaný tovar je:

100 000 dolárov Počiatočný inventár + 170 000 dolárov nákupy - 80 000 dolárov Konečný inventár

= 190 000 dolárov Náklady na predaný tovar

Periodické účtovanie zásob

V systéme periodického inventára sa nákupy zásob vykonané spoločnosťou spočiatku ukladajú na účet nákupov (aktív) s nasledujúcou položkou denníka: