Fiduciárny fond

Fiduciárny fond sa používa vo vládnom účtovníctve na vykazovanie majetku zvereného do správy pre ostatných. Keď sa účtovná závierka zostavuje pre zverenecké fondy, predkladá sa pomocou zamerania na meranie ekonomických zdrojov a na základe časového rozlíšenia účtovníctva. Požadované finančné výkazy pre fiduciárny fond sú tieto:

  • Výkaz o pozícii fiduciárneho člena

  • Výkaz zmien v pozícii čistej správy

Klasifikácia fiduciárnych fondov zahrnuje nasledujúce fondy:

  • Finančné prostriedky agentúry . Používa sa na vykazovanie zdrojov vo výkone trestu odňatia slobody, v ktorých sa finančné prostriedky prijímajú, dočasne investujú a poukazujú iným stranám.

  • Investičné trustové fondy . Používa sa na hlásenie vonkajšej časti investičného fondu, ktorú vykazuje sponzorujúca vláda.

  • Dôchodkové fondy a trustové fondy zamestnaneckých výhod . Používa sa na vykazovanie majetku zvereného do dôveryhodnosti pre dôchodkové plány, iné programy požitkov po skončení zamestnania a programy zamestnaneckých požitkov.

  • Trustové fondy na súkromné ​​účely . Používa sa na správu o dohodách o dôveryhodnosti, kde príjemcami sú jednotlivci, súkromné ​​organizácie a iné vlády.