Vstupné náklady

Vstupné náklady sú súhrn nákladov vynaložených na vytvorenie produktu alebo služby. Príkladom týchto nákladov sú priame materiály, priama práca a réžia závodu. Všetky ďalšie náklady, ktoré podniku vzniknú, sa týkajú všeobecných a administratívnych činností.