MACRS odpisy

MACRS odpisy je systém daňových odpisov používaný v Spojených štátoch. MACRS je skratka pre Modified Accelerated Cost Recovery System. Podľa MACRS sa dlhodobý majetok zaraďuje do konkrétnej triedy majetku, ktorá má s ňou spojenú určenú dobu odpisovania. Služba Internal Revenue Service zverejnila kompletnú sadu odpisových tabuliek pre každú z týchto tried. Triedy sú: