Polročný zjazd

Polročná konvencia sa používa na výpočet odpisov na daňové účely a uvádza, že sa predpokladá, že dlhodobý majetok je v prevádzke polovicu prvého roka, bez ohľadu na skutočný dátum kúpy. Zvyšný polrok odpisovania sa odpočíta od výnosov v poslednom roku odpisovania.

Napríklad spoločnosť kúpi 1. októbra stroj za 50 000 dolárov. Stroj má päťročnú životnosť. Podľa polročnej konvencie je odpis stroja nasledovný:

Rok 1 = 5 000 dolárov

2. rok = 10 000 dolárov

3. rok = 10 000 dolárov

4. rok = 10 000 dolárov

5. rok = 10 000 dolárov

6. rok = 5 000 dolárov