Nepriame náklady

Nepriame náklady sú náklady, ktoré používajú viaceré činnosti, a ktoré preto nemožno priradiť ku konkrétnym nákladovým objektom. Príklady nákladových objektov sú výrobky, služby, geografické oblasti, distribučné kanály a zákazníci. Namiesto toho sú potrebné nepriame náklady na prevádzku podniku ako celku. Je užitočné identifikovať nepriame náklady, aby ich bolo možné vylúčiť z krátkodobých cenových rozhodnutí, keď chce manažment stanoviť ceny tesne nad variabilnými nákladmi na produkty. Nepriame náklady sa v rámci určitých objemov výroby alebo iných ukazovateľov činností zásadne nelíšia, a preto sa považujú za fixné náklady. Príklady nepriamych nákladov sú:

  • Účtovné a právne náklady

  • Administratívne platy

  • Kancelárske výdavky

  • Nájomné

  • Výdavky na bezpečnosť

  • Výdavky na telefón

  • Verejné služby

Podobné podmienky

Nepriame náklady spojené s výrobnými operáciami sú známe ako výrobná réžia, zatiaľ čo nepriame náklady spojené so všeobecnou a administratívnou oblasťou sú známe ako administratívna réžia.