Rozdiel medzi zostatkom v hlavnej knihe a dostupným zostatkom

Zostatok hlavnej knihy a disponibilný zostatok sú výrazy, ktoré banka používa pre hotovostnú pozíciu bežného účtu. Zostatok v hlavnej knihe je zostatok dostupný od začiatku dňa. Disponibilný zostatok možno definovať dvoma rôznymi spôsobmi; oni sú:

  • Zostatok v knihe, plus alebo mínus akákoľvek následná aktivita počas dňa; v podstate ide o konečný zostatok kedykoľvek počas dňa; alebo

  • Zostatok v hlavnej knihe mínus všetky vložené šeky, ktoré ešte neboli sprístupnené na použitie pre majiteľa účtu, ako aj ďalšie kredity, ktoré na účet ešte neboli zaúčtované.

Druhá definícia sa používa častejšie. Vo väčšine situácií teda hlavným rozdielom medzi zostatkom na hlavnej knihe a disponibilným zostatkom sú kontroly, ktoré spoločnosť alebo jednotlivec vložili na svoj účet, ale ktoré banka zatiaľ nesprístupnila na použitie. Dôvodom tohto oneskorenia je, že banke musí najskôr zaplatiť banka subjektu, ktorý šek vystavil. Po prevode hotovosti bude hotovosť sprístupnená majiteľovi účtu.

Banky môžu oddialiť dostupnosť tejto hotovosti pre majiteľa účtu, čím zarobia úroky zo zadržanej hotovosti.