Reverzná aukcia

Reverzná aukcia je online ponukový proces, v rámci ktorého môžu dodávatelia opakovane dražiť svoje ceny s cieľom získať kúpnu zmluvu. Tento prístup môže mať za následok podstatné zníženie ceny pre kupujúceho. V závislosti od typu použitého systému reverznej aukcie budú mať všetci uchádzači k dispozícii nasledujúce informácie:

  • Skutočné ponúkané ceny, ktoré boli predložené; alebo

  • Relatívne poradie uchádzačov na základe ich predložených cien

Cenové ponuky budú pokračovať, kým nikto nebude ochotný ponúknuť nižšiu cenu alebo kým nedosiahne vopred určený čas vypršania platnosti.

Reverzné aukcie sa zvyčajne obmedzujú na situácie, v ktorých sú potrebné položky úplne komodizované, bez rozlišujúcich prvkov od dodávateľa a so štandardnými špecifikáciami odvetvia.

Primeranou obavou dodávateľov je, že reverzné aukcie sa nadmerne zameriavajú na cenu. Ak dodávateľ uprednostňuje konkurenciu na iných faktoroch ako na cene (napr. Rýchle vybavenie objednávky), je v reverznej aukcii znevýhodnený. Používanie reverzných aukcií tiež vysiela správu, že sa spoločnosť nebude pokúšať budovať vzťahy s konkrétnym dodávateľom - chce iba najlepšiu cenu.