Rozdiel medzi aktívami a pasívami

Hlavný rozdiel medzi aktívami a pasívami je v tom, že aktíva poskytujú budúci ekonomický úžitok, zatiaľ čo pasíva predstavujú budúci záväzok. Ukazovateľ úspešného podnikania je ten, ktorý má vysoký podiel aktív na pasívach, pretože to naznačuje vyšší stupeň likvidity.

Existuje niekoľko ďalších problémov týkajúcich sa rozdielu medzi aktívami a pasívami, ktoré sú:

  • Je tiež potrebné preskúmať schopnosť podniku previesť majetok na hotovosť v krátkom časovom období. Aj keď je aktív oveľa viac ako pasív, nemôže podnik zaplatiť svoje záväzky včas, ak tieto aktíva nemožno premeniť na hotovosť.

  • Súhrnným rozdielom medzi aktívami a pasívami je vlastné imanie, ktoré predstavuje čisté zostatkové vlastníctvo vlastníkov v podniku.

Pre jednotlivca môže byť primárnym majetkom jeho dom. Kompenzácia je hypotéka, čo je záväzok. Rozdiel medzi nehnuteľnosťou v domácnosti a hypotékou predstavuje vlastné imanie vlastníka v dome.