Zlepšenie kreditu

Zlepšenie kreditu je akákoľvek akcia podniknutá na zlepšenie dôveryhodnosti človeka. Napríklad emitent dlhopisov môže získať poistenie alebo záručný list od tretej strany, ktorá zaručuje výplatu dlhopisov. Ďalšou možnosťou je, aby dlžník poskytol veriteľovi ďalšie záruky alebo vyčlenil hotovosť v potápačskom fonde, ktorý je vyhradený na prípadné vyradenie akýchkoľvek emitovaných dlhopisov. Ďalšou možnosťou je prijať konzervatívnejšiu finančnú štruktúru tak, že budete mať k dispozícii viac hotovosti, čím sa zlepší pomer likvidity, ktorý skúmajú veritelia. Tým, že podnikne tieto kroky, môže byť organizácia schopná zvýšiť sumu, ktorú si môže požičať, a tiež znížiť úrokovú sadzbu, ktorú si účtuje. Napríklad emitent dlhopisov môže byť schopný vylepšiť rating vydávania dlhopisov, čo mu umožní predať dlhopisy za o niečo nižšiu úrokovú sadzbu.