Výplata exekúcie

Splatná exekúcia je suma, ktorú podnik dlhuje príslušnému súdu alebo inej agentúre, ktorá požaduje zadržanie finančných prostriedkov z výplaty zamestnanca. Exekúcie môžu byť spojené s nezaplatenými daňami, nezaplatenými pôžičkami, výživným na deti, podporou manželov alebo manželkou a podobnými záležitosťami. Tieto sumy by sa mali zaznamenávať na samostatnom účte záväzkov k exekúcii, aby účtovníci mohli dôslednejšie sledovať stav týchto platieb.