Ako klasifikovať dlh splatný na požiadanie

Ak zmluva o pôžičke obsahuje doložku o tom, že veriteľ môže kedykoľvek požadovať platbu, klasifikujte dlh ako súčasný záväzok. Je tomu tak aj v prípade, že sa neočakáva, že veriteľ bude požadovať platbu v priebehu bežného roka. Túto požiadavku nariaďujú účtovné štandardy vo Všeobecne uznávaných účtovných zásadách.