Aktuársky základ účtovníctva

Poistno-matematický základ účtovníctva je metóda použitá na výpočet výšky priebežných pravidelných príspevkov do dôchodkového fondu. Tento účtovný základ ustanovuje, že výška príspevkov plus predpokladaný výnos z investícií sa musí minimálne rovnať výške platieb, ktoré fond vypláca dôchodcom. Tento výpočet zahŕňa niekoľko faktorov, vrátane nasledujúcich:

  • Diskontná sadzba použitá na budúce platby dávok

  • Odhadovaný počet rokov, počas ktorých budú zamestnanci naďalej pracovať

  • Miera, s akou sa budú mzdy zamestnancov v budúcnosti zvyšovať

  • Miera návratnosti aktív programu