Poľnohospodársky výrobca

Poľnohospodárskym výrobcom je poľnohospodár alebo farmár. Tieto strany produkujú plodiny alebo chovajú hospodárske zvieratá alebo kŕmia hospodárske zvieratá pred zabitím prostredníctvom každodennej práce a poľných operácií. Producenta možno ďalej definovať ako prenajímateľa, vlastníka-prevádzkovateľa, podielnika alebo nájomcu, ktorý sa podieľa na výrobných rizikách a má nárok na podiel na výnosoch.