Definícia náhrady

Náhrada je platba vykonaná inej strane, ktorej vznikli výdavky v mene platobného subjektu. Náhrady sa zamestnancom bežne vyplácajú prostredníctvom ich výkazov výdavkov, keď vynakladajú prostriedky v mene svojich zamestnávateľov. Pravidlá spoločnosti zvyčajne stanovujú, ktoré platby zamestnancom budú zamestnávateľom preplatené, napríklad cestovné náklady a určité náklady spojené so vzdelávaním.