Účtovanie členských poplatkov

Existuje niekoľko situácií, v ktorých môže kupujúci zaplatiť nevratný poplatok predávajúcemu vopred, a to pred tým, ako predávajúci poskytne akékoľvek služby alebo tovar. Príklady týchto opatrení týkajúcich sa poplatkov sú:

  • Aktivačný poplatok . Zákazník mobilného telefónu platí počiatočný poplatok telekomunikačnému poskytovateľovi, aby mohol spustiť službu na základe ročného telefónneho plánu.

  • Počiatočný poplatok . Zákazník zaplatí iniciačný poplatok klubu zdravia, ktorý okrem iniciačného poplatku účtuje aj ročný alebo mesačný poplatok.

  • Prémiový prístup na web . Prevádzkovateľ webových stránok poskytuje používateľom prémiový prístup výmenou za vstupný poplatok.

  • Cena členstva v klube . Zákazník platí vopred za právo nakupovať u maloobchodníka za zľavnené ceny.

Vo všetkých predchádzajúcich situáciách sú dodatočné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu výmenou za vstupný poplatok, minimálne.

V opísaných druhoch situácií Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) uviedla, že len zriedka existuje nejaká konkrétna hodnota, ktorú zákazník získa výmenou za vstupný poplatok. V takom prípade by sa takýto výnos mal vykázať na odloženom základe, ktorý súvisí s tou väčšou zo zostávajúcich podmienok dohody alebo s obdobím, počas ktorého predávajúci očakáva, že poskytne služby pre kupujúceho.

Napríklad spoločnosť Viking Fitness si účtuje iniciačný poplatok 500 dolárov a 700 dolárov za jeden rok členstva, čo umožňuje členom prístup do jej klubov zdravia. Spoločnosť Viking by mala počiatočné poplatky rozpoznať primerane počas prvého roku členstva, čo znamená, že v prvom roku dokáže rozpoznať celkovo 100 dolárov z príjmu mesačne. O rok neskôr, ak by člen obnovil svoje členstvo o ďalších 700 dolárov, mala by to spoločnosť Viking uznať ratifikovateľne počas obdobia členstva, čo by bolo 58,33 dolárov mesačne počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Ak predajca rozšíril oprávnenie na vrátenie peňazí zákazníkom na účely predbežného poplatku, potom by mu tento výnos nemal byť uznaný, kým neuplynie obdobie, počas ktorého je zákazníkom k dispozícii ponuka na vrátenie peňazí, pokiaľ spoločnosť nedokáže primerane odhadnúť zrušenia včas z veľkej skupiny homogénnych výrobkov a na základe týchto informácií zaznamená rezervu na odhadované náhrady.

Napríklad Shopper Membership Warehouse účtuje svojim členom 50 dolárov ročne za to, že sú členmi klubu kupujúcich so zľavou. Dohoda umožňuje členom získať plnú náhradu kedykoľvek v priebehu členského roka. V takom prípade sa spoločnosť rozhodne neuznať žiadny výnos súvisiaci s poplatkom 50 USD do konca roka, keď vyprší platnosť ponuky na vrátenie peňazí. Spoločnosť by mala medzitým zaznamenať tieto ročné poplatky ako záväzok.

SEC naznačila, že príjmy spojené s týmito dohodami by sa mali zvyčajne vykazovať rovnomerne, pokiaľ neexistujú dôkazy o tom, že príjmy sa získavajú v súlade s iným vzorom.