Konštantné účtovníctvo v dolároch

Konštantné účtovníctvo v dolároch je metóda na prepočítanie finančných výkazov z hľadiska účinkov inflácie. Týmto spôsobom sa dosiahne lepšia porovnateľnosť medzi účtovnými závierkami spojenými s rôznymi účtovnými obdobiami.

Úprava sa zvyčajne vykonáva pomocou indexu spotrebiteľských cien. Úprava nevyžaduje žiadne zmeny v peňažných položkách, ako sú peniaze a peňažné ekvivalenty.