Komplexná kapitálová štruktúra

Podnik má zložitú kapitálovú štruktúru, keď vydal iné typy vlastného imania, ako sú iba bežné akcie. Napríklad organizácia mohla vydať preferované akcie alebo niekoľko klasifikácií bežných akcií, z ktorých každá má odlišné hlasovacie práva a iné privilégiá. Môže tiež vydať opčné listy a opcie a môže existovať niekoľko druhov splatných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov. Začínajúca spoločnosť si postupne vyvíja zložitú kapitálovú štruktúru v priebehu času, keď prechádza viacerými kolami financovania. Ak sa podnik niekedy dostane na burzu, vyčistí túto kapitálovú štruktúru prevedením rôznych klasifikácií akcií do bežných. Ak má spoločnosť zložitú kapitálovú štruktúru a je verejne držaná, musí vykázať svoj úplne zriedený zisk na akciu.