Vždyzelená pôžička

Vždyzelená pôžička je revolvingový úverový rámec, ktorý nevyžaduje, aby dlžník splatil nesplatený zostatok kedykoľvek pred dátumom splatnosti pôžičky. Evergreen pôžičky sú užitočné najmä pre dlžníkov, ktorí nemajú finančné zdroje na pravidelné splácanie zostatkov pôžičiek. Rizikovejšie sú pre veriteľa, ktorý musí na výplatu čakať do dátumu splatnosti. Príkladom vždyzelených pôžičiek je kontrola prečerpania účtu a kreditné karty.

Vždyzelená pôžička je známa aj ako revolvingová pôžička.