Plávajúci kapitál

Pohyblivý kapitál je množstvo financovania, ktoré podnik potrebuje na úhradu svojich okamžitých prevádzkových potrieb. Na všeobecnej úrovni je pohyblivý kapitál prevádzkový kapitál, ktorý sa zameriava na obežné aktíva podniku po odpočítaní jeho krátkodobých záväzkov. Presnejšie povedané, pohyblivý kapitál je čistá výška finančných prostriedkov potrebných na úhradu investícií spoločnosti do pohľadávok, nákladov budúcich období a zásob.

Pohyblivý kapitál je tiež známy ako obehový kapitál.