Z vlastného vrecka

Hotovkové náklady sa týkajú výdavkov, ktoré vzniknú zamestnancom a ktoré vyžadujú platbu v hotovosti. Zamestnávateľ tieto náklady zamestnancom zvyčajne prepláca prostredníctvom systému vykazovania a kontroly výdavkov. Príklady hotových výdavkov sú:

  • Nákup benzínu, parkovanie a mýto v rámci podnikania spoločnosti
  • Náklady na pracovný obed s klientom
  • Cena karty s odmenou, ktorá sa dostane zamestnancovi

Ak zamestnancom tieto náklady nebudú preplatené, môžu byť schopní uviesť ich ako odpočítateľné výdavky v jednotlivých daňových priznaniach, čo znižuje ich daňovú povinnosť.

Termín má konkrétnejšie uplatnenie, pokiaľ ide o výdavky na zdravotnú starostlivosť. V takom prípade jednotlivec znáša z vlastného vrecka náklady, ak je povinný zaplatiť časť nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Patria sem odpočítateľné položky a spoluúčasti.

Naopak, všetky nepeňažné výdavky, ako sú odpisy a amortizácia, sa nepovažujú za hotové náklady. Ďalej sa za hotové náklady nepovažujú hlavné výdavky, napríklad na investičný majetok, ani plánované výdavky, ako napríklad na faktúry predložené dodávateľmi.