Zmluva o budúcej zmluve

Futures kontrakt je právna dohoda o kúpe alebo predaji finančného nástroja alebo komodity v konkrétnej výške a k určitému dátumu. Podmienky futures kontraktov sú štandardizované, aby sa s nimi dalo obchodovať na burzách. Futures kontrakt sa používa na zabezpečenie transakcie, ktorá sa vyrovná k budúcemu dátumu, alebo na špekulácie o výsledku budúcich udalostí. Futures kontrakty sa účtujú ako deriváty.