Defalkácia

Defalkácia je krádež alebo zneužitie finančných prostriedkov alebo iného majetku niekým, kto je zodpovedný za ochranu tohto majetku. Príkladom takého zneužitia je, keď správca investuje prostriedky nesprávne, čo vedie k ich strate. Príkladom krádeže je, keď finančný riaditeľ použije bezhotovostný prevod na priame prostriedky na svoj osobný zahraničný bankový účet.