Odchod do dôchodku

K vyradeniu dlhu dôjde, keď dlžník splatí istinu spojenú s dlhopisom alebo zmenkou. Konzervatívnym spôsobom, ako dosiahnuť ukončenie dlhu, je vytvorenie zanikajúceho fondu pri jeho prvotnom vytvorení a priebežné prispievanie do zanikajúceho fondu. K dátumu splatnosti dlhu je suma v potápačskom fonde dostatočne veľká na to, aby platila za väčšinu alebo všetky splatenie dlhu. Dlh je možné tiež stiahnuť z dôvodu vzniku nového dlhu a použitia výsledných finančných prostriedkov na splatenie starého dlhu. Tretím prístupom je emisia sériových dlhopisov, pri ktorých sú dlhopisy splatné v rôznych dátumoch, čo umožňuje rozložený splátkový kalendár.