Časovo založené riadenie

Časovo orientované riadenie sa zameriava na zníženie množstva času potrebného na dokončenie procesu. Tento koncept sa najčastejšie používa vo výrobnej oblasti, kde zníženie času eliminuje náklady na prácu a skladovanie, čím zvyšuje konkurencieschopnosť výrobkov spoločnosti. Podnik, ktorý sa neustále zameriava na časové riadenie, by si mal v priebehu dlhšieho obdobia vybudovať podstatnú výhodu oproti svojim súperom. Tento prístup má pre organizáciu nasledujúce výhody:

  • Rýchlejšie reakcie zákazníkov

  • Nižšie náklady na pracovnú silu

  • Znížené investície do zásob

  • Znížená úroveň produkčného odpadu

  • Kratšie vývojové cykly produktov

Časovo založené riadenie funguje najefektívnejšie, keď spoločnosť nie je zaťažená reštriktívnymi pracovnými pravidlami a kde existuje vysoká úroveň dôvery medzi vedením a zamestnancami, pokiaľ ide o prebiehajúce zmeny procesov.

Pretože riadenie založené na čase sa snaží skrátiť čas investovaný do podnikania, možno ho považovať za nástroj filozofie štíhleho riadenia.