Celková dohoda

Celková dohoda predstavuje dohodu, podľa ktorej filmové štúdio vypláca producentovi kompenzáciu výmenou za využitie kreatívnych služieb tejto osoby. Na základe tohto usporiadania zostáva čokoľvek vyvinuté producentom v štúdiu; nedá sa kúpiť inde, ak štúdio odovzdá ďalšiu výrobu alebo distribúciu filmových konceptov. Celkové dohody sa zvyčajne uzatvárajú iba v súvislosti s televíznymi projektmi, nie s hranými filmami. Producentovi sa v podstate vypláca mzda, ktorá mu umožňuje fixovať svoje tvorivé schopnosti na pevne stanovené obdobie.

Primeraná časť nákladov na tieto celkové dohody by mala byť spojená s konkrétnymi filmovými projektmi na základe rozsahu, v akom sú náklady spojené s akvizíciou, adaptáciou alebo vývojom projektov. Ak niektorý z týchto nákladov nie je možné spojiť s konkrétnymi projektmi, je potrebné ich účtovať do nákladov tak, ako sú vynaložené.