Metóda poistno-matematických nákladov

Aktuársku metódu používajú poistno-matematické náklady na určenie výšky pravidelných platieb, ktoré musí zamestnávateľ vykonať do dôchodkového plánu. Výsledkom použitia tejto metódy je údaj o platbe, ktorý v kombinácii s návratnosťou investícií do už investovaných prostriedkov kompenzuje výšku platieb uskutočnených z plánu. Cieľ metódy poistno-matematických nákladov možno dosiahnuť použitím jedného z nasledujúcich dvoch prístupov:

  • Nákladový prístup . Vypočíta odhadovanú celkovú výhodu, ktorá sa má vyplatiť, a potom spätne určí celkové periodické náklady potrebné na splnenie projektovanej výhody.

  • Benefitový prístup . Vypočíta sumu požitku spojeného s doterajšou službou zamestnancov a na zníženie tohto požitku na súčasnú hodnotu použije diskontný faktor.