Priama variácia mixu materiálov

Priama odchýlka materiálového mixu je rozdiel medzi rozpočtovanou a skutočnou kombináciou priamych materiálových nákladov použitých vo výrobnom procese. Táto odchýlka izoluje agregované jednotkové náklady na každú položku, s výnimkou všetkých ostatných premenných. Vzorec je:

Štandardné náklady na skutočný mix - Štandardné náklady na štandardný mix

= Priama zmena zmesi materiálov

Odchýlka je užitočná na určenie, či je možné na vytvorenie produktu použiť lacnejšiu kombináciu materiálov. Koncept poskytuje užitočné informácie, iba ak je možné zmeniť zmes materiálov bez zníženia kvality výsledného produktu pod minimálnu úroveň.