Rozpočtový výbor

Rozpočtový výbor je skupina ľudí v organizácii, ktorá kontroluje, upravuje a schvaľuje rozpočty predložené vedúcimi oddelení. Členovia výboru tiež kontrolujú a schvaľujú žiadosti o kapitálový rozpočet. Po dokončení rozpočtu potom výbor prejde na porovnanie skutočných výsledkov s rozpočtom a urobí kroky, aby zabezpečil, že sa skutočné výsledky nebudú vzdialiť očakávaniam.

Pretože rozpočet by mal podporovať strategické smerovanie organizácie, mali by byť všetci členovia rozpočtového výboru oboznámení s podrobnosťami o stratégii subjektu; To znamená, že sú všetci členmi vrcholového manažmentu.