Výhody časového rozlíšenia

Časové rozlíšenie požitkov nastane, keď sa vykážu náklady spojené s požitkami napriek absencii dodávateľskej faktúry. Týmto spôsobom podnik správne vykáže tento náklad v období, v ktorom vznikne, a nie v období, v ktorom je zaplatená súvisiaca dodávateľská faktúra. Tento prístup sa vyžaduje na základe časového rozlíšenia účtovníctva.

Správnym spôsobom, ako účtovať prírastok zamestnaneckých výhod, je použitie šablóny zápisu do denníka na zaznamenanie výšky všetkých požitkov, ktoré spotrebovali zamestnanci a na ktoré ešte neprišla fakturácia dodávateľa. Naopak (a pravdepodobnejšie), zamestnávateľ môže zaplatiť poisťovateľovi vopred celú spotrebu dávok, a preto musí nespotrebovanú časť zaznamenať ako predplatený náklad.

Určité typy poistenia sa môžu účtovať až potom, keď má poisťovateľ dostatok informácií o zamestnancoch na vytvorenie faktúry. Zamestnávateľ môže napríklad poslať informácie o zamestnancovi svojmu poisťovateľovi na konci každého mesiaca, aby mohol poisťovateľ zostaviť presnú fakturáciu, ktorá bude vystavená v nasledujúcom mesiaci, ale ktorá sa vzťahuje na predchádzajúci mesiac. V tomto prípade spoločnosť nahromadí odhadované náklady na poistenie v aktuálnom mesiaci a nastaví záznam tak, aby sa automaticky obrátil v nasledujúcom mesiaci, keď príde faktúra poisťovateľa. Vzorka tejto transakcie je: