Okrajové výhody

Fringe benefits sú výhody poskytované zamestnancom ich zamestnávateľom. Fringe výhody sú súčasťou platov a miezd a môžu byť kľúčovým faktorom pri udržaní kvalitných zamestnancov. Príklady okrajových výhod sú:

 • Poistenie pre prípad invalidity

 • Zdarma chemické čistenie

 • Strava zadarmo

 • Zdravotné poistenie

 • Životná poistka

 • Príspevky na dôchodkový program

 • Úhrada poplatkov za starostlivosť o dieťa

 • Úhrada poplatkov za vzdelávanie

 • Úhrada poplatkov za telocvičňu

 • Používanie služobného vozidla

 • Platba za dovolenku

V závislosti od typu okrajovej dávky môže byť oslobodená od dane. V takom prípade zamestnanci za zaplatenú dávku neplatia žiadne dane z príjmu. V ostatných prípadoch musia platiť dane z príjmu z reálnej hodnoty prijatého požitku.