Spätné nabíjanie

Spätná platba je faktúra zaslaná zákazníkovi, ktorá fakturuje náklady, ktoré predajcovi vznikli v predchádzajúcom období. Spätný poplatok sa vystavuje z jedného z nasledujúcich dôvodov:

  • V pôvodnej fakturácii bola zistená chyba a teraz sa opravuje

  • Predajca dostal oneskorené vyúčtovanie od dodávateľa, ktoré odovzdáva zákazníkovi

  • Pôvodná predajná zmluva so zákazníkom nariaďovala oneskorené vyúčtovanie

Je potrebné vyhnúť sa spätným poplatkom, pretože je zložitejšie ich vyberať od zákazníkov. Zákazníci očakávajú, že dodávateľské faktúry dostanú skôr, a preto neočakávajú, že k spätnému vyúčtovaniu dôjde neskôr.