Negatívna dobrá vôľa

Negatívny goodwill je rozdiel medzi cenou, ktorú nadobúdateľ platí za nadobúdaného, ​​a reálnou trhovou hodnotou majetku nadobúdaného, ​​ak reálna trhová hodnota prevyšuje zaplatenú cenu. Ak existuje negatívny goodwill, uskutočnil sa výhodný nákup, ktorý zvýhodňuje kupujúceho. Táto situácia zvyčajne nastane, keď dôjde k núdzovému predaju, napríklad keď je podnik v bankrote.