Externý dodávateľ

Externý dodávateľ je tretia strana, ktorá organizácii dodáva tovar alebo poskytuje služby. Termín sa niekedy používa na rozlíšenie medzi vonkajšími entitami a internými oddeleniami služieb.