Hodnota rozchodu

Hodnota rozpadu je trhová hodnota podniku, ak by sa jeho obchodné jednotky mali predať a prevádzkovať nezávisle. Ak je hodnota rozpadu firmy vyššia ako jej súčasná trhová hodnota ako jedného subjektu, môže mať zmysel odpredať časti firmy s cieľom zvýšiť realizovanú hodnotu pre akcionárov. V týchto situáciách sa peniaze získané predajom majetku vyplácajú akcionárom ako špeciálna dividenda. Ďalšou možnosťou je vyčleniť prevádzkovú divíziu a rozdeliť akcie v novom obchode existujúcim akcionárom. Nadobúdateľ môže vykonať rovnaký výpočet, aby zistil, či sa oplatí kúpiť cieľovú spoločnosť a potom ju rozdeliť.

Investor môže vypočítať hodnotu rozpadu pre verejnú obchodnú spoločnosť a zistiť, či sa jej akcie obchodujú pod hodnotou rozpadu. Ak je to tak, zásoba môže byť podhodnotená a z dlhodobého hľadiska by mohla zhodnotiť.