Konštruktívne potvrdenie

Konštruktívny príjem je koncept zdaňovania, podľa ktorého sa predpokladá, že daňovník dosiahol príjem, aj keď príjem ešte nebol fyzicky prijatý, čo sa potom musí vykázať na výpočet dane z príjmu. Tento koncept sa používa na zabezpečenie toho, aby platitelia dane neprimerane nezdržiavali platby daní. Napríklad platca v hotovosti dostane šek od zákazníka na konci daňového roka, ale rozhodne sa šek preplatiť až v nasledujúcom roku. Podľa koncepcie konštruktívneho príjmu sa predpokladá, že daňovník prijal príjem pri prijatí šeku, nie pri preplatení šeku.