Definícia komunálnych dlhopisov

Mestský dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý vydal subjekt miestnej samosprávy. Príkladmi týchto emitentov sú štátne, krajské a mestské vlády. Mestské dlhopisy sa bežne používajú na financovanie výstavby ciest, škôl, letísk, nemocníc, zariadení na čistenie odpadových vôd a ďalších infraštruktúrnych projektov. Úrokové výnosy, ktoré investor dostane z komunálneho dlhopisu, sú oslobodené od federálneho zdanenia a môžu byť tiež oslobodené od daní na nižších úrovniach vlády. Toto oslobodenie od dane robí z komunálnych dlhopisov obzvlášť atraktívnu investíciu pre jednotlivcov s vysokou prírastkovou daňovou sadzbou. Menší investori však majú tendenciu byť z tohto trhu vylúčení, pretože väčšina z týchto dlhopisov je emitovaná v minimálnych nominálnych hodnotách 5 000 dolárov.

Najbežnejšie typy komunálnych dlhopisov sú:

  • Dlhopis so všeobecným záväzkom . Tento typ dlhopisov je krytý všeobecnými prostriedkami emitenta.

  • Výnosový dlhopis . Tento typ dlhopisu je krytý výnosmi získanými z konkrétnych zdrojov. V závislosti od zdroja príjmu môže byť tento typ komunálneho dlhopisu rizikovejšou investíciou. Napríklad, ak je takáto väzba podložená príjmami z platenej cesty, potom budú problémy, ak je skutočné využitie cesty nižšie, ako sa predpokladalo.

Trhová cena komunálneho dlhopisu sa bude meniť v závislosti od zmien trhovej úrokovej sadzby. Ako sa zvyšuje trhová miera, hodnota komunálneho dlhopisu klesá. Naopak, ak klesne trhová sadzba, hodnota komunálneho dlhopisu sa zvýši.