Nevybrané prostriedky

Nevybrané prostriedky sú šeky uložené v banke príjemcu, ktoré ešte neboli vyplatené bankou, v ktorej boli šeky vystavené. Táto suma je pre príjemcu zaujímavá, pretože hotovosť nie je k dispozícii na použitie, kým banka príjemcu nevyberie prostriedky.

Je možné, že bankový účet platiteľa neobsahuje dostatok hotovosti na zaplatenie predloženého šeku. Ak je to tak, suma nevybratých prostriedkov prechádza do transakcie s nedostatkom finančných prostriedkov (NSF), za ktorú príjemca nedostane žiadnu hotovosť.